1

LA GARANTIA DELS DRETS A CADA ETAPA DEL CICLE DE VIDA

Presentacions:

2

LA CIUTAT COM A ESPAI DE VIDA I CONVIVÈNCIA

Presentacions:

3

LA TECNOLOGIA PER MILLORAR LA QÜALITAT DE VIDA. DE LES TIC A LES TEP

Presentacions:

4

LES DADES COL·LECTIVES COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Presentacions: