Des de fa prop de quatre dècades, COCEMFE treballa en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica, la seva plena integració en la societat i la defensa dels seus drets perquè puguin exercir-los en les mateixes condicions que la resta de la ciutadania.

En tots aquests anys, documents de ressò internacional com la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, la Declaració de Madrid i la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides han estat i són la brúixola que ens ha permès anar conquerint nous espais de dret i llibertat per a la plena inclusió de les persones amb discapacitat.

Arribats a aquest punt, per a la nostra organització, la societat actual ha aconseguit el grau de maduresa necessari per assumir que les eleccions vitals de les persones amb discapacitat s’han de fer efectives. És a dir, per a COCEMFE ha arribat l’hora de poder exercir el dret a l’autonomia personal.

Amb aquesta idea, en nom del Comitè Organitzador, tenim el plaer de presentar el I Congrés sobre el Dret a l’Autonomia Personal. Discapacitat física i orgànica, envelliment i cronicitat, que celebrarem a Barcelona els dies 21 i 22 d’octubre de 2019 al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Aquest primer congrés tindrà especial importància perquè, per primera vegada, s’abordarà de manera integral i amb una visió àmplia i inclusiva el dret a l’autonomia personal. Per fer-ho, hem definit quatre grans eixos de treball en què participaran els principals experts de cada àrea i que són els següents:

Quatre eixos per avançar en l’autonomia personal

· La garantia dels drets en cada etapa del cicle de vida

· Les TIC al servei de la millora de la qualitat de vida de cada persona i el seu entorn

· La ciutat com a espai de convivència amigable i d’accés fàcil als serveis

· Gestió i l’ús de les dades col·lectives com a eina de transformació social

Atesa la transcendència científica i social del programa, sabem que el congrés tindrà un gran interès per a les diverses entitats del sector, les administracions i empreses relacionades, i que serà el punt de partida d’una nova etapa en el dret a l’autonomia personal.

Anxo Queiruga

President del Comitè Organitzador