Federico Mayor Zaragoza, copresident del Grup d’Alt Nivell per a l’Aliança de Civilitzacions i exdirector general de la UNESCO, mostra el seu suport al I Congrés sobre el dret a l’autonomia persona. Discapacitat, cronicitat i envelliment.

Mayor Zaragoza recorda que “el manament fonamental per construir una destinació comuna és pensar que tots som iguals en dignitat, independentment de les capacitats de cada persona”.

Transcripció vídeo: “Aquest gran projecte es plasmarà en el ‘I Congrés sobre el dret a l’autonomia persona. Discapacitat, física i orgànica, envelliment i cronicitat’, és a dir, totes aquelles situacions que necessiten que tots comprenguem que han de portar a la total igualtat, siguin quals siguin les característiques i la funcionalitat de cada ésser humà

Tots els éssers humans iguals en dignitat. Això és el que proclama la Declaració Universal dels Drets Humans. Tots hauríem de llegir la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Que pocs governants sembla que l’hagin llegit!, perquè l’any 2000 va representar no només reforçar el que la Declaració de l’any 1948 deia, sinó, sobretot, començar per la dignitat. L’article primer es refereix a la dignitat de tots els éssers humans. Igual dignitat, siguin quals siguin les seves característiques, sigui qual sigui la seva ideologia, sigui qual sigui la seva creença, sigui qual sigui la seva ètnia, siguin quals siguin totes les característiques humanes, cada ésser humà únic en cada moment de la seva vida. Això és el que tots hem de procurar.

També està la Convenció Internacional, que es focalitza en els drets de les persones amb discapacitat. Tenint en compte tot això, vull dir que considero que aquest congrés és summament important i que tots hem de tenir present que, el manament fonamental perquè tots els éssers humans puguem realment pensar que la destinació comuna i les nostres responsabilitats intergeneracionals poden complir-se, és pensar que tots som iguals en dignitat”.