+ de 250 organitzacions participants
4 eixos vertebrals
de debat
Un objectiu: promoure la igualtat de tota la ciutadania
“Hi ha desenes de milers de persones que continuen empresonades a casa”
Una independència individual total és la meta principal dels que lluiten a diari per garantir els drets de les persones amb discapacitat i, sota aquesta premissa, es va celebrar a finals d’octubre el I Congrés sobre el dret a l’autonomia personal.
Més de 250 organitzacions es van donar cita a la ciutat de Barcelona per posar sobre la taula temes ètics, polítics i jurídics que, a la fi, certifiquin i protegeixin la igualtat entre tots els ciutadans, a més de traçar estratègies conjuntes que assegurin un compromís a llarg termini.

Garantia de drets a cada etapa de vida

Tot i el gran avenç en quant a legislació, avui dia els drets de les persones amb discapacitat se segueixen vulnerant i és que “si no tenim recursos econòmics ni els mecanismes reguladors suficients, no podem tenir una resposta real a les necessitats de les persones”, segons va manifestar Eduardo Díaz, professor de la Universidad Complutense de Madrid.

Qüestions com l’habitatge, l’accessibilitat, el transport i l’oci han de seguir models basats en la globalitat i la proximitat, en paral·lel a una millora en l’educació sociosanitària que compti amb més espais integradors, també pels més grans.

“Sense recursos econòmics, no podem respondre a les necessitats reals de les persones”

Ciutats inclusives i segures

Hi ha desenes de milers de persones que continuen empresonades a casa” va remarcar el president de COCEMFE, Anxo Ortega, doncs sovint les ciutats són un obstacle tant per a persones amb discapacitat com per als ancians. Per això, cal aconseguir un espai de convivència que avali la mobilitat, i d’aquesta manera va proposar Pep Llop, assessor de la DIBA, la creació d’un consorci públic-privat per fer front als grans canvis que es vénen produint en aquest àmbit.

Les barreres no només són en aspectes purament arquitectònics sinó també en l’accés a l’esport, les comunicacions i l’ús de la tecnologia. Segons dades de 2017, 7 de cada 10 persones amb discapacitat no utilitzen internet perquè els hi sembla molt avançat o inaccessible pel seu tipus de limitació, tot i que la majoria consideri que podria millorar el seu benestar. El foment de la investigació per universalitzar el seu ús pot “escurçar bretxes de desigualtat de drets”, com va destacar Meritxell Benedí, directora general de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, comptant amb “la implicació dels usuaris en el disseny i implementació de les tecnologies”, tal com va defensar la responsable d’innovació i eSalut de l’Hospital Vall d’Hebrón, Eva Aurín.

7 de cada 10 persones amb discapacitat no utilitzen internet degut a la seva complexitat

La transformació social necessària passa per tenir abans una visió realista basada en fets i no en impressions. Així, la interpretació correcta de les dades estadístiques observades a partir de comportaments reals és una eina vital per a planificar qualsevol proposta de futur, compartint entitats i organitzacions del sector els indicadors per a definir la discapacitat de manera universal.