CONCLUSIONS A CÀRREC D’ANXO QUEIRUGA I MANUEL ARMAYONES: 10 INICIATIVES PER A AVANÇAR EN L’AUTONOMIA PERSONAL

1

Impulsar el Marketing Social en conceptes com l’autonomia personal, indicant que aquesta no només concerneix a la discapacitat, sinó que ens interpel·la a tots com a ciutadans, ja que és una cosa que mai ningú no voldrà renunciar-hi. Aquest canvi cultural està començant a les escoles, amb campanyes de sensibilització i visibilitat en àmbits com a l’accessibilitat i la inclusió.

2

Són necessàries les aliances i la cooperació entre implicats, dissenyant i afavorint una estratègia conjunta amb objectius factibles, basada en la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i aprofitant els Objectius de Desenvolupament Sostenible – ODS 2030.

3

És necessari aplicar i exigir l’aplicació de la Llei d’Accessibilitat Universal a habitatges, rehabilitació en particular, espais públics, transport i mobilitat en general, i per a tot això, és imprescindible una dotació pressupostaria.

4

S’ha reclamat un consorci públic-privat que davant el canvi brutal que s’està produint en àmbits com la mobilitat (menys voreres, zones de vianants, ciutats intel·ligents, cotxes elèctrics, etc.)vetlli per facilitar al màxim l’autonomia personal.

5

Desenvolupar l’Assistència Personal i que estigui a la cartera dels serveis de les administracions públiques; que, a més, es contemplin i regulin els aspectes laborables, tecnològics, ètics, la regularització i la formació dels professionals.

6

Afavorir serveis personalitzats amb els recursos existents tenint en compte models com l’escocès o l’escandinau. Però sempre tenint en compte les peculiaritats i la idiosincràsia de la nostra societat.

7

Tecnologia com a eina al servei de les persones. És necessària la formació en competències digitals per a totes les persones.

8

Cal trencar les bretxes tecnològiques a diferents nivells: individu, context (entorn rural, bretxa econòmica…) i a les administracions públiques per que trenquin aquestes bretxes mitjançant l’equitat.

9

Sensibilitzar a les empreses per que desenvolupin tecnologia sota el paradigma del disseny universal i que aquest concepte s’incorpori als plecs de condicions de contractació d’obres i serveis.

10

Les dades obren un nou horitzó: passarem de dades d’opinions a dades de comportament, cosa que genera nous reptes a nivell ètic, de regularització i inclús de disseny de bases de dades per a no deixar fora aspectes relacionats amb la discapacitat i incloent-hi a les persones usuàries dins de totes les fases del procés, des de l’obtenció de dades fins al seu ús per a la transformació social.