El I Congrés sobre el Dret a l’Autonomia Personal. Discapacitat física i orgànica. Envelliment i cronicitat, vol aconseguir que totes les persones puguin desenvolupar-se i exercir amb llibertat, i en igualtat de condicions, totes les decisions de la seva vida, fomentant així la inclusió social i l’autonomia personal durant tot el seu cicle vital, des de la infància a la maduresa.

A més, vol incidir, políticament, en els aspectes relatius als drets de les persones amb discapacitat. Tot això amb una base científica, col·laborativa i corresponsable de tots els sectors de la societat: com a associacions, empreses privades, administracions públiques, professionals i altres entitats.

Objectius generals

1

Qualitat de vida

Abordar els aspectes que incideixen en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica amb un enfocament global per a unes condicions òptimes al llarg de tot el cicle vital.

2

Escola de vida

Crear una “escola de vida” que ensenyi a viure millor sobre la base d’un millor coneixement i corresponsabilitat.

3

Continuïtat de les idees, iniciatives i propostes

Constituir un grup de persones expertes per donar continuïtat a les idees, les iniciatives i les propostes sorgides en el transcurs de les activitats del I Congrés “Dret a l’autonomia personal. Discapacitat física i orgànica, envelliment i cronicitat”.

Objectius específics

Aquestes línies generals es desenvolupen de manera concreta a través dels següents objectius específics del Congrés sobre el Dret a l’Autonomia Personal:

Inclusió social i autonomia personal

Establir unes conclusions que permetin al conjunt del sector de la discapacitat física i orgànica d’Espanya continuar avançant en la inclusió social i en l’autonomia personal.

Exercici de tots els drets amb plenes garanties

Proposar mesures perquè les persones amb discapacitat puguin exercir amb plenes garanties tots els seus drets.

Prevenció i autocura a través de les TIC

Plantejar projectes de prevenció i autocura a través de les TIC.

Atenció a la cronicitat personalitzada

Establir una metodologia de treball que permeti millorar els processos d’atenció a la cronicitat amb propostes personalitzades a través de l’anàlisi i el tractament de les dades.

Mapa interactiu de la discapacitat física i orgànica

Dissenyar un mapa interactiu de la realitat social de la discapacitat física i orgànica a Espanya.

Observatori de la Discapacitat Física i Orgànica

Presentar el grup de persones expertes de l’Observatori de la Discapacitat Física i Orgànica.