Barcelona, 6 de maig de 2019.  

 • Roser Roigé, presidenta de COCEMFE Catalunya
 • Ricardo Cañabate, CEO de Mediaticum
 • Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona
 • Alberto Rodilla, presidente de PIMEC Joves Vallès Occidental i Emprenedor
 • Blanca Cegarra, directora tècnica de l’Observatorio de la Discapacitat
 • Àlex Miró, director de COCEMFE Barcelona,
 • Mª Cortes Tirado, responsable de Comunicació del Congrés
 • Javier Rojano, encarregat de Relacions Institucionals del Congrés
 • Antoni Serratosa, coordinador del Congrés i comissionat de l’Observatori de la Discapacitat Física

Aquests són els noms dels primers ambaixadors i ambaixadores de l’autonomia personal impulsat per l’organització de l’I Congrés sobre el dret a l’autonomia personal per a acostar a la ciutadania la necessitat que totes les persones tinguin garantida la seva autonomia personal.

Es tracta, explica el coordinador d’aquest grup, Ricardo Cañabate, que “la societat prengui consciència de què és el dret a l’autonomia personal, i que totes les persones tenim dret a viure lliurement conforme a la nostra voluntat, tal com recullen el Manifest i el Decàleg de COCEMFE per l’Autonomia Personal, que presentem al febrer en el Congrés dels Diputats amb motiu del Dia Mundial de la Justícia Social”.

El seu objectiu principal serà sensibilitzar i conscienciar sobre aquest dret –reconegut per la Convenció Internacional de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides–, promovent els debats i actuacions necessàries per garantir-lo, duent a terme accions d’incidència política i social i exigint el compliment de la Llei 39/2006 de promoció de l’Autonomia Personal.

“Totes les persones hem de saber que no estem exemptes de tenir una discapacitat, de fet, més del 80% de la discapacitat és sobrevinguda, a més de que en algunes etapes de la nostra vida com la lactància, la infància i en molts casos la vellesa, necessitem ajuda d’altres persones; si a més sumem la tendència global d’envelliment de la població, sembla cada vegada més clar que la adminsitración ha de garantir l’autonomia personal i que el conjunt de la societat ha de reivindicar-lo com una contribució al bé comú”, amb paraules d’Alberto Rodilla, Brand Manager de l’Esdeveniment i membre del Comitè Organitzador.

Aquesta xarxa d’ambaixadors es va presentar la setmana passada en el Consell Estatal de COCEMFE i continuarà amb les seves activitats en les pròximes setmanes per sumant suports. El seu paper serà clau en aquest I Congrés sobre el Dret a l’Autonomia Personal que se celebrarà els dies 21 i 22 d’octubre en el Centre Internacional de Convencions de Barcelona, les inscripcions del qual ja es troben obertes.

El dret a l’autonomia personal

És inherent a totes les persones que tenen dret a:

 • Prendre les seves pròpies decisions i al fet que siguin respectades.
 • A desenvolupar activitats bàsiques, instrumentals i avançades de la vida diària de la manera en què desitgin.
 • A prendre les decisions que afecten el seu lloc de residència i a les persones amb qui viure, sense que pugui prevaler cap discriminació per la seva condició o circumstància personal o social
 • A la participació social i política en igualtat de condicions que la resta de les persones.
 • Les administracions han de protegir aquest dret, desenvolupant la normativa i mecanismes necessaris per a la seva regulació sobre la base dels principis d’equitat i justícia social.
 • El dret a l’autonomia personal ha d’observar-se com un bé comú i per aquesta raó concerneix al conjunt de la societat el seu desenvolupament ple.