Mònica Ribas, Sub-directora general d’Atendió i Promoció de l’Autonomía Personal del Departament de Treball, Afers Socials i Familias de la Generalitat de Catalunya, ens parla de les polítiques en curs de Departament per a la promoció de l’autonomia personal de les persones, així com de la necessitat de potenciar la figura de l’assistent personal en l’atenció a la dependència.

En aquest sentit, considera que el primer Congrés #dap2019, que tindrà lloc a Barcelona el 21 i 22 d’octubre, ajudarà a les administracions a detectar les prioritats que la societat està demanant, per poder desenvolupar les polítiques que són més necessàries.