Joaquim Balsera, Director Executiu de Marketing de TMB, destaca que Barcelona compta amb una xarxa de transport públic de referència a Europa en accessibilitat. A l’hora de definir el seu Pla director d’accessibilitat universal, TMB va tenir en compte la legislació a escala internacional, europea, estatal, autonòmica i local que podia afectar directament o indirectament les accions, així com els compromisos ètics i polítics de l’ONU.

-TMB és la principal operadora de transport públic a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. Com ha estat l’evolució dels plans per impulsar l’accessibilitat universal a la xarxa de metro i bus? Quina feina queda encara per fer?

A la xarxa de metro, una de les més antigues del món, disposem del 92 % d’estacions adaptades i hi ha un pla, per part de la Conselleria de Territori, per tenir el 100% de la xarxa adaptada el 2024.
La flota d’autobusos està totalment adaptada des del 2007 a persones amb mobilitat reduïda. Continuem treballant i l’accessibilitat és un dels valors estratègics que TMB ha fomentat en múltiples actuacions.
Tenim en marxa un pla d’actuació denominat “Codi Operatiu” que revisa tots els elements dels vehicles, infraestructures i serveis de l’empresa per a la millora de la qualitat de l’accessibilitat. Disposem de 14 grups de treball de temàtiques directament relacionades amb la qualitat de l’accessibilitat al client amb 49 projectes en marxa.
El marc de referència són les normes establertes a tot nivell, posant especial èmfasi en el manteniment dels sistemes adaptats i en la innovació per donar solució a necessitats d’accessibilitat complexes i especialment de persones amb discapacitat sensorial i intel·lectual.

-Tenint en compte els comentaris, les queixes, les necessitats, etc., que els fan arribar els usuaris, quins plans té TMB per continuar avançant en aquest camí?

El departament de Queixes i Reclamacions corporatiu, recull les queixes dels usuaris fent una gestió curosa i coordinada amb el servei d’accessibilitat en aquelles específiques del servei. I els canals digitals també són utilitzats per motius de queixes o incidències puntuals en el servei, que ens permet a vegades donar solucions ràpides i d’alt impacte.
Disposar dels punts febles o millorables vers a l’accessibilitat ens ajuda a detectar millores, a la vegada que també és un bon indicador per saber com percep el nostre client l’accessibilitat. Al 2018 vàrem obtenir la certificació ISO 9001:2015 en quant a la gestió. Actualment s’està treballant per obtenir la certificació en 170001, específica de l’accessibilitat universal.
D’altra banda estem en continu contacte amb entitats de la discapacitat, no tan sols per conèixer les seves prioritats, sinó també perquè siguin partícips, sent un valor essencial que valida els nostres projectes.

-Des d’una gran corporació com TMB, encarregada de garantir la mobilitat de milers de persones, com es visualitza el dret a l’autonomia personal de la ciutadania i en particular de la gent gran o les persones amb discapacitat?

TMB té un ampli recorregut històric en el foment de l’autonomia personal dels seus clients. La diversitat humana i varietat de capacitats de cadascú s’han de saber gestionar, tant en la implementació d’elements tècnics de suport, com en l’actitud de la plantilla vers a la gestió d’aquesta diversitat.
A l’empresa treballem sempre amb l’orientació d’un mateix “camí per a tothom”, entenent que aquest ha de complir amb els criteris de facilitar la mobilitat de totes les persones.
L’autonomia personal passa moltes vegades per la implementació de sistemes tecnològics complexes en els que TMB inverteix molt.
De la gestió de la mobilitat de la Gent Gran estem fent un treball intens per facilitar la creixent demanda d’un col·lectiu, que té tot el dret a viure un envelliment actiu i participant de la vida quotidiana a les nostres ciutats.
Atendre aquesta nova realitat demogràfica al territori, és un dels objectius estratègics de la nostra empresa.

-Com han contribuït les noves tecnologies i l’ús de les dades i com pensa que poden contribuir a millorar la mobilitat?

Gràcies a la tecnologia podem modular una mobilitat de millor qualitat i més eficient i s’ha fet un gran salt per facilitar l’accessibilitat sobretot en informació i comunicació a col·lectius de discapacitat sensorial i intel·lectual.
L’ús de la telefonia mòbil i el desenvolupament de noves aplicacions ajuden a la ciutadania a conèixer millor les possibilitat de mobilitat i adapten la informació i canals de comunicació a les capacitats de cadascú.
Per això, a TMB estem apostant per la innovació i estem col·laborant en importants projectes de millora de l’accessibilitat gràcies a nous desenvolupaments.
Propostes com el servei de Bus a demanda atenen necessitats de mobilitat amb un nivell de servei quasi personalitzat, molt efectiu en el cas de persones amb discapacitat.

-Segons Nacions Unides, la mobilitat urbana sostenible, és clau per aconseguir els ODS. De fet, l’ODS número 11 diu que: “D’aquí a 2030, s’haurà de proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els nens, les persones amb discapacitat i les persones d’edat.” Donat que la mobilitat dóna oportunitats econòmiques i socials a la població, com està TMB treballant la consecució d’aquest ODS?

Les nostres orientacions estratègiques i actuacions multimodals estan plenament orientades amb el relat i objectius esmentats de l’ODS.
Justament les nostres fites en la matèria s’ajusten a disposar d’un servei de mobilitat plenament accessible, garantia d’un transport digne i de qualitat per a tothom.
Barcelona i TMB han estat un referent internacional en liderar iniciatives i propostes que milloren la convivència humana en les nostres ciutats. Som conscients del que representa garantir la mobilitat plenament accessible per la qualitat de vida de la ciutadania i amb aquest objectiu s’està fent un gran esforç humà i econòmic.

 “A l’empresa treballem sempre amb l’orientació d’un mateix “camí per a tothom”, entenent que aquest ha de complir amb els criteris de facilitar la mobilitat de totes les persones”

Per abordar des de diverses perspectives la garantía els drets de les persones amb discapacitat en cada etapa del cicle de vida, inscriu-te al Congrés #dap2019