Madrid, 22 de febrer de 2019. – Una de cada quatre persones a Espanya no té autonomia personal en la seva vida diària, segons les dades ofertes per la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) en la presentació d’una iniciativa que pretén mobilitzar la societat civil per reivindicar el dret a l’autonomia personal.

Aquesta iniciativa s’aglutina al voltant del manifest ‘L’Autonomia Personal, una qüestió de justícia i igualtat’ al qual s’han adherit nombroses entitats del Tercer Sector i amb el qual s’ha demanat el compromís dels partits polítics. Així, aquest document demanda als poders públics i a la societat civil la posada en marxa de les mesures necessàries perquè ciutadans i ciutadanes, independentment de la seva condició, puguin exercir el seu dret a l’autonomia personal conforme a la seva voluntat durant totes les etapes de la vida.

Amb paraules del president de COCEMFE, Anxo Queiruga, “és imprescindible que concebem l’autonomia personal en sentit ampli, com un bé comú que concerneix tota la societat i no com una circumstància que únicament incideix sobre les persones amb discapacitat i la gent gran”.

Segons la seva opinió, “hem de ser capaços d’impulsar un canvi cultural dirigit al desenvolupament ple de l’autonomia personal durant tot el cicle vital i que aquest dret estigui garantit per les administracions i els òrgans dels quals depèn, basant-se en el respecte a la dignitat de totes les persones i la igualtat d’oportunitats”.

En aquest sentit, el copresident del Grup d’Alt Nivell per a l’Aliança de Civilitzacions i exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que s’ha unit a la iniciativa, recorda que “el manament fonamental per construir en una destinació comuna és pensar que tots som iguals en dignitat, independentment de les capacitats de cada persona.